Mujeres armadas, 2009
fotografía en color,  20x25 cm
 190x100 cm

Africa
Andina
Asia
Bombe
Les règles de la guerrilla
Indica
China
Mythologie
Occident
Western